WOD

WOD czyli Workout Of the Day

WODy to docelowa forma zajęć w CrossFit. Grupa ta ma na celu doskonalenie wcześniej poznanych elementów CrossFit, kontynuację rozwoju sprawności fizycznej oraz utrzymanie prawidłowej techniki ćwiczeń wraz ze wzrostem intensywności.

Treningi wchodzą w skład długofalowego programowania przygotowywanego przez trenerów CrossFit Ursynów (znajdziesz je na wewnętrznej grupie na Facebooku – CrossFit Ursynów).

Podstawowe składowe naszego treningu to:

 • Rozgrzewka i praca nad mobilnością,
 • Omówienie techniki i standardów przed wykonywanym treningiem,
 • WOD [Workout Of the Day] – „trening dnia”,
 • Stretching (rozciąganie) & cool down (wyciszenie).

Biorąc udział w tych zajęciach poprawisz wyniki siłowe oraz poznasz trudniejsze wariacje ćwiczeń.

Podstawowe ćwiczenia:

 • Squat, Front Squat, Overhead Squat
 • Press, Push Press, Push Jerk, Split Jerk
 • Deadlift

Elementy dwubojowe i ich wariacje:

 • Clean and Jerk, High and Low Hang, Squat Clean
 • Snatch, High and Low Hang, Squat Snatch

Elementy gimnastyczne:

 • Pistol Squat
 • Chest to Bar Pull Up
 • Handstand Walk
 • Ring Dips
 • Muscle up
 • Rope Climb
 • Double Unders

Szukasz odpowiedniego treningu?

Sprawdź grafik