Gymnastic & Movement

Gymnastic & Movement

Gymnastic & Movement

Gymnastic & Movement Class to zajęcia, których bazę stanowi gimnastyka oraz mobilność funkcjonalna. Pomagają usprawnić efektywność pracy na wielu wymiarach motoryki poprzez poprawę świadomości ciała i naukę jego kontroli w przestrzeni. Rozwijają sprawność fizyczną dzięki budowaniu siły wykorzystując niekonwencjonalne wzorce ruchowe oraz pracę na granicy skrajnych zakresów ruchów.

U podstaw programu zajęć leżą elementy poprawy zakresów ruchu oraz nacisk na jego jakość. Trening rozpoczyna się od płynnego zestawu ćwiczeń przygotowujących stawy i mięśnie do pracy (tzw. Flow) z naciskiem na poprawę zakresu ruchu.