Trening CrossFit jest skalowany czyli ob­cią­że­nia, intensywność, objętość i wer­sje ćwi­czeń do­bie­ra­my in­dy­wi­du­al­nie dla każ­de­go uczest­ni­ka od­po­wied­nio do je­go umie­jęt­no­ści. Wybierz odpowiednie dla siebie zajęcia z naszego grafika, bądź skontaktuj się z nami telefonicznie a my udzielimy Ci niezbędnych wskazówek.